Boerderij "Janssen"

Welkom bij Boerderij Janssen

Wil Janssen & Ine Bruls

Wij hebben een traditioneel agrarisch bedrijf met een akkerbouw- en vleesveetak. Waarbij kwaliteit hoger in het vaandel staat dan kwantiteit.

Al meer dan 25 jaar verkopen wij producten van ons bedrijf direct aan de klant, aardappelen en rundvlees

Boerderij 3

Ons bedrijf is gelegen in eens. mooi stukje Zuid-Limburgs landschap, nabij het dorp Spaubeek. De twee takken waaruit ons bedrijf bestaat, vullen elkaar aan en lopen in elkaar over. Het rundvee wordt gevoed met de producten uit de akkerbouwtak en de akkerbouwproducten voeden zich met de mest van het rundvee. Dit wordt ook wel kringlooplandbouw genoemd.

Boerderij 2

In 1991 is ons bedrijf verplaatst vanuit de dorpskern van Spaubeek naar onze huidige locatie in het buitengebied. Daar de ruimte op de oorspronkelijke locatie te gering was om het bedrijf te continueren. Al meer dan 25 jaar verkopen wij de producten van ons bedrijf direct aan de consument.

Boerderij 1

Op onze website vindt u meer informatie over ons bedrijf en de producten.

Mocht u vragen hebben over ons bedrijf, u kunt ons bereiken via de contactgegevens.

Verder delen wij geregeld nieuws op onze Facebookpagina 'Boerderij Janssen Spaubeek'.

 

Schoolstraat 26, 6176BZ Spaubeek