Steenfabriek "De Rènkaove"

Een stukje geschiedenis uit Spaubeek

De locatie was tot 1900 agrarisch in gebruik.

Op de heuvel Vrouwenbosch lag een oorspronkelijk hellingbos, dat in 1900 grotendeels is afgebrand.

Alleen op de top op ± 110 m + NAP is nog een restant bos over.

1932, Anoon en Jan Ritterbeeks

Aan bij het "Brikkenwerk aan de Provenciale weg bij Arendsgenhout"

1932, Hier onder, Sjang Ritterbeeks in actie bij het Brikkewerk

Steenfabriek Spaubeek

1932, Steenvormen was handenarbeid

Ovens

Hier de ovens waarin de stenen werden gebakken

De hellingen hebben sinds 1900 een agrarische functie gekregen, hetgeen onder andere blijkt uit de aanwezige terrassen en graften Steenfabriek De Rènkaove was jarenlang de werkplek voor vele inwoners van Spaubeek.

In 1915 heeft Hoofdaalmoezenier van de Arbeid Henricus Poels de NV Steenfabriek “Onze Industrie” op de Looiwinkelstraat 14 opgericht.

Steenfabriek

De toenemende behoefte aan bakstenen en dakpannen bracht Poels ertoe de productie van bouwmaterialen,ook al uit het oogpunt van kostenbesparing, in eigen beheer te doen plaatsvinden.

1966-1973 De steenfabriek is verder geleid onder de naam

"Baksteenindustrie Spaubeek NV"

Steenfabriek Spaubeek

Hier een foto van het eerste vervoer met een vrachtauto van de in Spaubeek geproduceerde stenen

Kantoor

Hier het Kantoor van de Steenfabriek

In 1973 is de productie gestopt en in 1983 zijn alle opstallen gesloopt.

Uit de archieven blijkt niet dat in de steenfabriek bakstenen en dakpannen zijn geverfd en geglazuurd.

De bedrijfsactiviteiten (1900 – 1973) bestonden uit het ontgraven van klei op het perceel (± 11 ha), het vormgeven in het persgebouw, het bakken in twee ringovens, het drogen in droogloodsen en het opslaan van de bakstenen en dakpannen in opslagloodsen op eigen terrein.

De ovens werden gestookt met steenkool.

Verleende bouw/sloopvergunningen:

Bouw droogloods 1955; Uitbreiden droogloods 1965; Verbouwing garage tot kantoor 1965; Nieuw kantoor tegen ringoven 1965. Hinderwet/Milieuvergunningen: 1949: Vergunning aanpassen ringoven (reparatie kap). 1955: Vergunning kunstmatige drooginrichting voor het drogen van vers gevormde bakstenen. Oppervlakte ± 450 m2

1960: Verbouw Serre tot kantoor (zonder tekening). 1965: Uitbreiding drogers in droogloods uit 1965.

1965: Verbouwing garage tot kantoor. 1965: Bouw overdekte werkruimte.

De elf kleiputten zijn in de jaren zeventig vorige eeuw gedempt.

Deze Spaubeekse steenfabriek is inmiddels verleden tijd en de grond is gebruikt voor huizenbouw.

Hier de val van de schoorsteen van de voormalige Steenfabriek

De Rènkaove te Spaubeek in juni 1983.

In mei 2020 werd ook dit laatste stukje geschiedenis van de Steenfabriek

De Rènkaove gesloopt voor de aanleg van "Plan Looiwinkel"