St.Laurentiuskerk van Spaubeek

De parochiekerk van Spaubeek is gewijd aan de heilige Laurentius.

Waarschijnlijk is dit de derde kerk met die naam, ze is in 1925 gebouwd naar ontwerp van ir. J.E. Schoenmaekers uit Sittard.

De kerk staat in de vroegere buurtschap Hoeve.

Hier het model van de nieuwe H. Laurentius-kerk.

Dhr.Leonardus Maes geb.1-2-1883 overl.19-7-1959 heeft deze maquette gemaakt.

Deze St. Laurentius doet enigszins denken aan de kerk van Schimmert. In Spaubeek zijn echter de proporties minder overweldigend, waardoor deze kruiskerk vriendelijker overkomt. Een prettig detail wordt aan de buitenzijde gevormd door de manier waarop het hoge muurwerk van het schip boven de zijbeukdaken wordt geschoord.

1926 - 1927 de kerk in aanbouw

1926 - 1927 binnenzijde kerk in aanbouw

1928 kerk is gereed

Oude en nieuwe kerk Spaubeek

Hier een opname van de oude en nieuwe kerk naast elkaar

Hierboven de kerk gereed met in de voorgrond de overblijfselen van de oude kerk

1929, de klokken staan klaar om in de toren geplaatst te worden

Preekstoel Kerk Spaubeek

De Preekstoel met op de achtergrond het orgel

Het orgel in onze kerk

Biechtstoel Kerk Spaubeek

Biechtstoel in de kerk van Spaubeek

Kerk inzicht Spaubeek

Hier een mooie blik van achter uit de kerk

 

Hier boven een foto van de oude kerk uit 1921

Oude kerk

Hier een oude foto van de kerk tussen 1837 en 1926


Architect en glazenier hebben, in bewonderde samenwerking, de kerk van Spaubeek tot een fraai voorbeeld gemaakt van de vermenging van religieuze uitgangspunten en moderne kunstopvattingen, waarbij jugendstil en art-deco de hoofdvormen hebben geleverd.

De glas-in-loodvensters van de doopkapel en van het westelijk front zijn van de hand van de architect zelf. De ramen in koor, transept, middenschip en zijbeuken zijn geschapen door de Maastrichtse kunstenaar Jos Postmes.

Vooral de gestileerde voorstellingen in de lichtbeuk van het hoge schip vallen op door hun originele kleurstellingen, die aan de religieuze symboliek een bijzondere kracht geven. Met name de voorstellingen ‘omsloten hof’, ‘gulden huis’, ‘koning David’, ‘de Samaritaan’ en ‘Mozes’ zijn juweeltjes.

Klik hieronder op de foto om naar een geweldig overzicht van de 75 Glas in Lood ramen

en de makers hiervan te gaan.


Het oude kerkhof (foto links) bij de oorspronkelijke kerk in de buurtschap Oude Kerk werd in 1839 buiten gebruik gesteld. (foto rechts de kapel op het nieuwe kerkhof)

Blijkens een nog bestaande grafsteen, ingemetseld in de buitenmuur van de huidige parochiekerk in Spaubeek, werd als eerste op het nieuwe kerkhof (foto rechts) begraven Maria Sophie Ramackers, weduwe van Stephaan Eussen, overleden te Spaubeek op de Hoeve en wel op 29 januari 1839 in de ouderdom van 83 jaar.

De laatste regel op de grafsteen luidt: "Is de eerste lijk op de nieuwe kerkhof, begraven de 1e februari 1839."

Tevens zijn destijds enkele 17e en 18e eeuwse grafkruizen van het oude kerkhof overgebracht naar het nieuwe.

Deze zijn in 1925 eveneens opgenomen in de buitenmuur van de parochiekerk. Blijkens een verslag van een vergadering van de kerkfabriekraad werd nog maar weinig zorg besteed aan het oude kerkhof in Oude Kerk dat “met hakhout beplant is, en meer op een bos dan op een rustplaats voor overledenen gelijkt". Deze toestand werd door verscheidene parochianen als bijzonder pijnlijk ervaren en zo werd door hen het verlangen geuit dat het oude kerkhof weer een waardig aanzien zou moeten krijgen met inbegrip van een kapel of bidhuis. (Bron: plaatsengids.nl)