"Nieuwsflitsen"


 

De Zonnebloem wil ook graag iets betekenen voor jongeren van 18 – 35 jaar met een lichamelijke beperking.

Hiervoor is een afdeling Jong binnen de Westelijke Mijnstreek opgericht.

JONG
Trots 2023

 

06-05-2023

AED
Even via “Spaubeek Onderneemt” wat aandacht over en voor de 5 AED's in Spaubeek!
Volgens de website van de Gemeente Beek in samenwerking met HartslagNu hangen er in Spaubeek 5 AED's (Zie de foto hieronder) https://www.gemeentebeek.nl/hartslagnu
Het is daarbij ook goed om te melden dat mensen zich kunnen aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Dit vergroot de overlevingskans van iemand die getroffen wordt door een hartstilstand. Als mensen zich aanmelden bij HartslagNu ontvangen ze gratis, via de Gemeente, een basiscursus reanimatie en elk jaar een herhalingscursus.
Om burgerhulpverlener te worden volgt iemand bij onze “EHBO vereniging Spaubeek”, een basiscursus van 2 avonden. Eén avond wordt de theorie behandeld en de tweede avond is een praktijkavond.
Mensen leren een hartstilstand te herkennen en leren wat ze als eerste moeten doen, hoe ze moeten reanimeren en hoe ze een AED moeten aansluiten en bedienen.
Het is uiteraard belangrijk dat mensen weten waar een AED hangt, maar zeker ook zo belangrijk dat ze weten hoe ze hem moeten aansluiten en bedienen.
Wanneer ze beiden avonden hebben bijgewoond en de cursus volbracht hebben ontvangen ze een certificaat en kunnen ze zich aan te melden bij HartslagNu als burgerhulpverlener.
Onze reanimatiecursus voor HartslagNu start wederom in oktober, en daar kunnen mensen zich nog voor aanmelden.
Met vriendelijke groeten,
“EHBO Vereniging Spaubeek”
 

 

12-11-2022

Rolstoel